Konkursi za popunu radnih mjesta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama USK u školskoj 2016/17 godini

Na osnovu odredbi člana 28. Pravilnika o definiranju kriterija za proglašavanje uposlenika/ca za čijim je radom djelimično ili potpuno prestala potreba, te uvjetima preuzimanja uposlenika/ca iz jedne škole u drugu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 9/14), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona objavljuje slijedeće podatke:

NAPOMENA: Lista školskih konkursa će u ovom tekstu biti dopunjavana sa novopristiglim konkursima i nakon početno objavljenih (započevši sa 9.9.2016.). Odgovorne osobe u školskim upravama garantuju za istovjetnost elektronskog teksta koji su uputili na objavu za web-stranicu ministarstva sa tekstom koji je/će biti objavljen u štampanim medijima. Period u kojem je konkurs otvoren započinje sa danom objave u štampanim medijima.

 

I   -   O S N O V N E   Š K O L E

BIHAĆ:

1. JU OŠ "Gata-Ilidža-Vrsta" - konkurs otvoren od 9.9.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

2. JU OŠ "Harmani II" - konkurs otvoren od 18.10.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

3. JU OŠ "Brekovica" - konkurs otvoren od 21.10.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

4. JU OŠ "Gornje Prekounje-Ripač" - konkurs otvoren od 28.10.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

5. JU OŠ "Harmani II" - konkurs otvoren od 1.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

6. JU OŠ "Kamenica" - konkurs otvoren od 4.11.2016. - PREGLED I DOWNLOAD

7. JU OŠ "Harmani II" - poništavanje i objava konkursa - otvoren od 22.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

8. JU OŠ "Kulen Vakuf Orašac" - konkurs otvoren od 24.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

9. JU OŠ "Gornje Prekounje Ripač" - konkurs otvoren od 25.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

10. JU OŠ "Gornje Prekounje Ripač" - poništavanje konkursa - 27.1.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

11. JU OŠ "Gornje Prekounje Ripač" - konkurs otvoren od 24.2.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

12. JU OŠ "Kamenica" - poništenje konkursa i objava - konkurs otvoren od 3.3.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

13. JU OŠ "Gornje Prekounje Ripač" - konkurs otvoren od 10.3.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

BOSANSKA KRUPA:

1. JU "Druga osnovna škola" - konkurs otvoren od 24.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

BOSANSKI PETROVAC:

1. JU OŠ "Ahmet Hromadžić" - konkurs otvoren od 30.12.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

BUŽIM:

1. JU OŠ "Bužim" - konkurs otvoren od 24.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

2. JU OŠ "Čavnik" - konkurs otvoren od 24.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

3. JU OŠ "Konjodor" - konkurs otvoren od 6.1.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

4. JU OŠ "Konjodor" - dopuna konkursa - 13.1.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

5. JU OŠ "Čavnik" - konkurs otvoren od 27.1.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

6. JU OŠ "Čavnik" - konkurs otvoren od 10.3.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

CAZIN:

1. JU OŠ "Cazin I" - konkurs otvoren od 16.9.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

2. JU OŠ "Gornja Koprivna" - konkurs otvoren od 4.11.2016. - PREGLED I DOWNLOAD

3. JU OŠ "Liskovac" - konkurs otvoren od 24.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

4. JU OŠ "Ćoralići" - konkurs otvoren od 9.12.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

5. JU OŠ "Pećigrad" - konkurs otvoren od 20.1.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

6. JU OŠ "Cazin II" - konkurs otvoren od 3.2.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

7. JU OŠ "Ćoralići" - konkurs otvoren od 3.3.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

8. JU OŠ "Ćoralići" - konkurs otvoren od 5.5.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

KLJUČ:

1. JU OŠ "Ključ" - konkurs otvoren od 14.10.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

2. JU OŠ "Sanica" - konkurs otvoren od 14.10.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

3. JU OŠ "Velagići" - konkurs otvoren od 18.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

4. JU OŠ "Sanica" - konkurs otvoren od 9.12.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

SANSKI MOST:

1. JU OŠ "Skender Kulenović" - konkurs otvoren od 14.10.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

2. JU OŠ "5. oktobar" - konkurs otvoren od 14.10.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

3. JU OŠ "Prva sanska škola" - konkurs otvoren od 28.10.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

4. JU OŠ "5. oktobar" - konkurs otvoren od 11.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

5. JU OŠ "Fajtovci" - konkurs otvoren od 13.1.2017- godine - PREGLED I DOWNLOAD

6. JU OŠ "Mahala" - konkurs otvoren od 28.4.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

VELIKA KLADUŠA:

1. JU OŠ "Podzvizd" - konkurs otvoren od 14.10.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

2. JU OŠ "Todorovo" - konkurs otvoren od 28.10.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

3. JU OŠ "Fadil Bilal Šumatac" - konkurs otvoren od 29.10.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

4. JU OŠ "Crvarevac" - konkurs otvoren od 4.11.2016. - PREGLED I DOWNLOAD

5. JU OŠ "Crvarevac" - konkurs otvoren od 11.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

6. JU OŠ "Fadil Bilal Šumatac" - konkurs otvoren od 24.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

7. JU OŠ "25. Novembar" - konkurs otvoren od 24.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

8. JU OŠ "Donja Vidovska" - konkurs otvoren od 2.12.2016 godine - PREGLED I DOWNLOAD

9. JU OŠ "Vrnograč" - konkurs otvoren od 2.12.2016 godine - PREGLED I DOWNLOAD

10.JU OŠ "25. Novembar" - poništavanje konkursa - 7.4.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

II   -   S R E D NJ E   Š K O L E 

BIHAĆ:

1. JU Umjetnička škola Bihać - konkurs otvoren od 11.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

2. JU Umjetnička škola Bihać - poništenje dijela konkursa - 23.12.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

3. JU Medicinska škola Bihać - konkurs otvoren od 2.12.2016 godine - PREGLED I DOWNLOAD

4. JU Mješovita srednja škola Bihać - konkurs otvoren od 23.12.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

5. JU Mješovita srednja škola Bihać - poništenje konkursa - 6.1.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

6. JU Mješovita srednja škola Bihać - konkurs otvoren od 6.1.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

7. JU Medicinska škola Bihać - konkurs otvoren od 13.1.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

8. JU Umjetnička škola Bihać - konkurs otvoren od 20.1.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

9. JU "Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola" Bihać - konkurs otvoren od 3.2.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

10. JU "Mješovita srednja škola" Bihać - poništenje konkursa - 17.2.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

11. JU "Mješovita srednja škola" Bihać - konkurs otvoren od 17.2.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

12. JU "Mješovita srednja škola" Bihać - konkurs otvoren od 25.2.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

13. JU "Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola" Bihać - konkurs otvoren od 17.3.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

BOSANSKA KRUPA:

1. JU "Mješovita srednja škola Safet Krupić" - konkurs otvoren od 24.2.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

BOSANSKI PETROVAC:

1. JU Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac - konkurs otvoren od 9.12.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

2. JU Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac - konkurs otvoren od 20.1.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

3. JMješovita srednja škola Bosanski Petrovac - poništenje konkursa i objava - konkurs otvoren od 28.4.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

CAZIN:

1. JU I srednja škola Cazin - konkurs otvoren od 10.2.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

2. JU Gimnazija Cazin - konkurs otvoren od 3.3.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

KLJUČ:

1. JU Mješovita srednja škola Ključ - konkurs otvoren od 14.10.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

2. JU Mješovita srednja škola Ključ - konkurs otvoren od 10.3.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

BUŽIM:

1. JU Mješovita srednja škola Bužim - konkurs otvoren od 14.10.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

VELIKA KLADUŠA:

1. JU "Gimnazija" - konkurs otvoren od 4.11.2016. - PREGLED I DOWNLOAD

2. JU "II srednja škola" Velika Kladuša - konkurs otvoren od 4.11.2016. - PREGLED I DOWNLOAD

3. JU "I srednja škola dr. Husein Džanić"- konkurs otvoren od 2.12.2016 godine - PREGLED I DOWNLOAD

4. JU "II srednja škola" Velika Kladuša - konkurs otvoren od 7.4.2017. - PREGLED I DOWNLOAD

SANSKI MOST:

1. JU "Gimnazija" Sanski Most - konkurs otvoren od 28.10.2016 - PREGLED I DOWNLOAD

2. JU "Mješovita srednja škola" Sanski Most - konkurs otvoren od 4.11.2016. - PREGLED I DOWNLOAD

3. JU "Mješovita srednja škola Sanski Most" - konkurs otvoren od 24.11.2016. godine - PREGLED I DOWNLOAD

4. JU "Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum"- konkurs otvoren od 2.12.2016 godine - PREGLED I DOWNLOAD

 

III - PREDŠKOLSKE USTANOVE:

1. JU "Dječije obdanište i dom učenika" Bosanska Krupa - konkurs otvoren od 20.1.2017. godine - PREGLED I DOWNLOAD

 

 

 

Novosti i najave

Kontakt informacije

037/316-067

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Alije Đerzeleza 6, Bihać 77000

Trenutno online

Ko je na portalu: 56 gostiju i nema prijavljenih članova