Zakonska regulativa

Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

Propisi iz oblasti obrazovanja

OBRAZOVANJE

 • Pravilnik sa kriterijima o bodovanju kand. za prijem u radni odnos (mart 2017 - download)
 • Katalog pitanja - prilog Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kand. za prijem u radni odnos
 • Zakon o predškolstvu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 03/97, 6/05 i 23/11)
 • Pravilnik o upisu predškolske ustanove, osnovne i opće srednje škole u registar („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 7/05)
 • Pravilnik o upisu srednje škole u registar („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 21/13)
 • Pravilnik o definiranju kriterija za proglašavanje uposlenika/ca za čijim je radom djelimično ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika/ca iz jedne škole u drugu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 9/14)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o definiranju kriterija za proglašavanje uposlenika/ca za čijim je radom djelimično ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika/ca iz jedne škole u drugu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 12/14)
 • Zakon o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 5/04 , 7/10 i 11/15)
 • Smjernice za izuzimanje djeteta od pohađanja određene škole („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 7/05)
 • Pravilnik o odgoju i obrazovanju, praćenju i ocjenjivanju djece sa teškoćama u razvoju u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 15/2015)  
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odgoju i obrazovanju, praćenju i ocjenjivanju djece sa teškoćama u razvoju u Unsko-sanskom kantonu (Oktobar 2017 - download)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita nastavnika i stručnih saradnika („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj  30/12)
 • Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno-korisnog rada i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 21/13)
 • Pravilnik o učeničkim zadrugama („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 7/05)
 • Pravilnik o kriterijima za proglašenje učenika/ce generacije u srednjoj školi („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 20/2013)
 • Pravilnik o odobravanju radnih sveski , dnevnika rada i radnih listova i nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 15/09)
 • Pravilnik o kriteriju i postupku osnivanja škole kada nije osiguran dovoljan broj učenika („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 7/05)
 • Pravilnik o bržem napredovanju učenika i završavanju dva razreda u istoj školskoj godini („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 7/05)
 • Pravilnik o praćenju, napredovanju i ocjenjivanju znanja učenika osnovne i srednje škole („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 7/05)
 • Pravilnik o kriterijima o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 7/05)
 • Pedagoški standardi za osnovno obrazovanje („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 12/12, 14/13, 14/16, 19/16)
 • Standardi i kriteriji za stručnu procjenu rukopisa radne sveske, dnevnika rada i radnih listova za osnovne i srednje škole („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 15/09)
 • Protokol o postupanju u slučaju nasilja koje uključuje djecu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 14/12)
 • Zakon o srednjem obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 17/12)
 • Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih školskih svjedodžbi („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 23/11)
 • Pravilnik o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih školskih svjedodžbi („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 15/12)
 • Zakon o odgojno-obrazovnoj i nastavno-naučnoj inspekciji („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 11/98)
 • Zakon o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 10/13)
 • Pravilnik o ocjenjivanju učenika/ca srednjih stručnih i tehničkih škola koje rade po modularnim nastavnim planovima i programima („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 6/09)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj stručnoj i tehničkoj školi – EU VET program BiH („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 18/06)
 • Pravilnik o etičkom kodeksu zaposlenika/ca u srednjem obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 32/12)
 • Pravilnik s kriterijima za upis učenika u prvi razred srednje škole u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 6/13)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o ustanovama za obrazovanje odraslih („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 17/13)
 • Pravilnik o nazivu, sadržaju i obliku javnih isprava u obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 17/13)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku sticanju V (petog) stepena i majstorskih zvanja za obrtnička zanimanja, organiziranju redovne i instruktivne nastave i načinu polaganja ispita („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 20/14)
 • Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa obrazovanja odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 17/13)
 • Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 14/04, 12/10, 8/11, 17/14)
 • Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 14/2016)
 • Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa za kvalificiranog radnika saobraćajne struke: zanimanje vozač motornih vozila, u okviru saobraćajne stručne škole (nastavni planovi i programi za srednje stručne škole u školskoj 1994/1995. godini) („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 7/10)
 • Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 8/09, 9/10, 4/11, 6/13 i 22/13)
 • Zakon o univerzitetu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 16/09, 4/11 i 6/13)
 • Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 12/12)
 • Pravilnik o kriterijima za dodjelu školarine za postdiplomski studij za stjecanje naučnog stepena magistra i doktora nauka („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 20/04)
 • Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj  09/11)
 • Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 15/10 i 09/11)
 • Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 15/10, 18/10 i 21/13)
 • Pravilnik o vođenju registra visokoškolskih ustanova i registra nastavnika i saradnika - („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 30/12)
 • Pravilnik o uvjetima za rad radnika u odgojno-obrazovnim i nastavno-naučnim ustanovama izvan punog radnog vremena („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 14/03)
 • Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 12/12)
 • Pravilnik o pedagoško-metodičkoj praksi studenata/ica („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 17/13)
 • Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija i subvencioniranje smještaja i ishrane u studentskim domovima redovnih studenata s područja Unsko-sanskog kantona, državljana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 13/12)
 • Pravilnik o dodjeli stipendija studentima II i III CIKLUSA studija po Bolonjskom sistemu studiranja i studentima postdiplomskog studija za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka po starom sistemu studiranja sa područja Unsko-sanskog kantona, državljana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 19/12)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava, pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji i vođenju jedinstvene baze podataka u srednjim školama Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 10/15)
 • Kodeks ponašanja domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 5/13)
 • Nastavni planovi i programi obuka Obrazovanje odraslih - decembar 2013 (NPP)

Novosti i najave

Kontakt informacije

037/316-067

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Alije Đerzeleza 6, Bihać 77000

Trenutno online

Ko je na portalu: 33 gostiju i nema prijavljenih članova